projekt współfinansowany ze środków UE

DOTACJE NA INNOWACJE - LA-SAD Sp. z o.o.
z siedzibą w Błędowie realizuje projekt pn.
La-sad Sp. z o.o. - wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową w branży spożywczej.”
 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.
Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi automatyzację procesów realizowanych pomiędzy Beneficjentem LA-SAD Sp. z o.o. a jego partnerami. Wdrożenie u Beneficjenta rozwiązania B2B usprawni i zautomatyzuje następujące procesy biznesowe, tj. przyjęcia oraz realizacji reklamacji, ofertowania, rejestracji oraz realizacji zamówień od odbiorcy i do dostawcy, VMI z dostawcą opakowań, rozrachunków miedzy partnerami
(rachunkowość, fakturowanie).
Projekt realizowany  jest w okresie 01/06/2013 – 30/06/2014.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Michała Lachowicza pod numerem tel. +48 606 511 139.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać na stronach:

www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.mswia.gov.pl
www.parp.gov.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 

 

La-sad Sp. z o.o.
Borzęcin 15, 05-620 Błędów
Poland
tel. +48 48 370 36 80
e-mail: biuro@la-sad.pl

read more
 

 

 

 

Contact form

  design and construction service - hgp.pl

 

 

Polish version Polish version